Zásahy


Nejdůležitějši zásahy sboru od roku 1921 po současnost

14. 9. 1927 požár Kovaříkovi stodoly ve Valaššké Polance

15. 8. 1933 požár u Juřiců (č. 79) v Leskovci

30. 11. 1933 požár u Josefa Muchy (Č. 109) v Leskovci

Jaro 1937 požár chalupy u Josefa Muchy (č. 109) v Leskovci, kterou se již nepodařilo zachránit.

Září 1951 požár hospodářského zařízení u paní Muchové (Č. 51) v Leskovci 1953 požár u Plánků v Leskovci

1955 požár stodoly JZD v Senince

Leden 1958 požár dvou stodol a chléva u Jana Talaše (č.49) a Jaroslava Muchy (č. 16)

1963 povodeň v Leskovci

1972 povodeň – výpomoc při evakuování kravína JZD, čerpání a čištčni studní a likvidace následného požáru
samovznícením seníku JZD v Leskovci

1975 povodeň – evakuace kravína JZD, čištční sklepů a čerpání studní

1979 hašení ocelokůlny ve Valašská Polance

1988 požár silážní věže na farmě v Leskovci a následná 14 denní služba při jejím ochlazováni

1997 velká povodeň

2003 požár trávy kolem tratě od Valašské Polanky po Ústí

2005 povodeň v Leskovci

2006 povodeň – odčerpávání vody ze sklepů v Leskovci

17. 6. 2008 požár rodinného domu u Lažů (č. p. 115) v Leskovci

2009 požár lesního porostu nad Veřečným v Leskovci

31. 3. 2012 pátrání hasičů a policistů po pohřešovaném starším muži v Leskovci

13.06.2015 požár hospodářského objektu v obci Leskovec