Fašanky


Fašanky, fašanky nebo masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopust končí v noci před Popeleční středou.

V Leskovci se fašankového průvodu každoročně účastní členové sboru dobrovolných hasičů.

V sudý rok se začíná chodit z hořanska a v lichý rok z dolanska.

Fašanky 2005

Fašanky 2006

Fašanky 2007

Fašanky 2008

Fašanky 2009

Fašanky 2010

Fašanky 2011

Fašanky 2012

Fašanky 2013

Fašanky 2014

Fašanky 2015

Fašanky 2016

Fašanky 2017

Fašanky 2018

Fašanky 2019