Fašanky


Fašanky, fašanky nebo masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopust končí v noci před Popeleční středou.

V Leskovci se fašankového průvodu každoročně účastní členové sboru dobrovolných hasičů.

V sudý rok se začíná chodit z hořanska a v lichý rok z dolanska.

Fašanky 2005

Fašanky 2006

Fašanky 2007

Fašanky 2008

Fašanky 2009

Fašanky 2010

Fašanky 2011

Fašanky 2012

Fašanky 2013

Fašanky 2014

Fašanky 2015

Fašanky 2016

Fašanky 2017

Fašanky 2018

Fašanky 2019

Fašanky 2020

Fašanky 2022

Fašanky 2023

Fašanky 2024