Fašanky


Fašanky, fašanky nebo masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopust končí v noci před Popeleční středou.

V Leskovci se fašankového průvodu každoročně účastní členové sboru dobrovolných hasičů.

V sudý rok se začíná chodit z hořanska a v lichý rok z dolanska.