SDH Leskovec

Vítejte na webových stránkách sboru dobrovolných hasičů Leskovec

Sbor dobrovolných hasičů v Leskovci byl založen již v roce 1921. Sbor od svých začátků patřil a stále patří mezi nejaktivnější složky v Leskovci.

Aktivně se podílí nejen na ochraně obce před živelnými pohromami, ale také na jejím rozvoji a bohaté kulturní činnosti.

Mezi pravidelně organizované akce patří hasičský ples, fašanky a také velmi oblíbený košt slivovice.

Sbor také každoročně pořádá hasičskou soutěž Memoriál obětí Juříčkova mlýna a Noční hasičskou soutěž o pohár Valašských kotárů.

Novinky najdete na facebookové stránce SDH Leskovec