Mladí hasiči


Pár informací o kolektivu Mladých hasičů :

kolektiv Mladých hasičů je zaměřen na všeobecnou organizovanou mimoškolní práci s dětmi a mládeží s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti a zvyšování fyzické zdatnosti dětí.

Co je hra PLAMEN ?

Hra Plamen představuje výchovně vzdělávací program a systém fyzické přípravy
pro kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Posláním této hry je rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti
s přihlédnutím k odborné technické oblasti požární ochrany.
Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní
činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory
zdravého životního stylu rozvíjet soutěžní formou jejich fyzickou kondici.
Organizátorem hry Plamen v České republice je Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

 

 

 

Zde najdete odkaz na fotky z činnosti Mladých hasičů : http://sdhleskovec.rajce.idnes.cz/