Mladí hasiči


Pár informací o kolektivu Mladých hasičů :

kolektiv Mladých hasičů je zaměřen na všeobecnou organizovanou mimoškolní práci s dětmi a mládeží s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti a zvyšování fyzické zdatnosti dětí. Cílem kolektivu je rovněž postupné zapojení dětí do celostátní hry PLAMEN.

Co je hra PLAMEN ?

Hra Plamen představuje výchovně vzdělávací program a systém fyzické přípravy
pro kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Posláním této hry je rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti
s přihlédnutím k odborné technické oblasti požární ochrany.
Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní
činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory
zdravého životního stylu rozvíjet soutěžní formou jejich fyzickou kondici.
Organizátorem hry Plamen v České republice je Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

 

Vedoucí kolektivu – Mirka Goldefusová   tel. 603 789 327

trénink je každou sobotu od 9:00 do cca 11:00 hodin. Sraz je vždy u místní školy(v případě jakékoliv změny, budou vždy informováni rodiče).

V případě zájmu dalších dětí o vstup k Mladým hasičům, kontaktujte vedoucí Mirku Goldefusovou nebo kteréhokoliv člena výboru SDH Leskovec.

Zde najdete odkaz na fotky z činnosti Mladých hasičů : http://sdhleskovec.rajce.idnes.cz/