Noční soutěž o pohár Valašských kotárů


Nápad uspořádat noční hasičskou soutěž neskončil jen tlacháním u piva v hospodě. Vzhledem k tomu, že u nás v dědině máme skvělou partu mladých
a schopných požárnic a požárníků, pustili jsme se do toho s velkým nadšením. Starší členové sboru nám navíc dali svolení k pořádání soutěže,
která byla jen v naší režii. Takto vznikla noční hasičská soutěž v Leskovci, která se koná každoročně v červnu.